Polityka prywatności

Polityka Prywatności © OtoZloto.pl Sp. z o. o. 2014-2015, wszelkie prawa zastrzeżone.

1.

W celu uzyskania dostępu do niektórych zasobów Serwisu OtoZloto.pl (zwanego dalej Serwisem), Użytkownik zobowiązany jest wypełnić formularz Rejestracji. Formularz Rejestracji wymaga od Użytkownika podania prawidłowego adresu e-mail oraz hasła dostępowego do Serwisu.
 
2.

Operatorem Serwisu jest OtoZloto.pl Sp. z o. o., pl. Solny 15, 50-062 Wrocław. Operator zastrzega sobie prawo do umieszczenia na swoich stronach skryptów usług typu Google Analytics w celu gromadzenia ogólnych informacji dotyczących danych demograficznych, lokalizacyjnych i innych danych statystycznych o osobach odwiedzających Serwis; dane te nigdy nie mogą zawierać informacji pozwalających na weryfikację tożsamości Użytkownika.
 
3.

Opublikowanie przez Użytkownika linków prowadzących do wystawionych przez Użytkownika Aukcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapoznanie się z tymi informacjami przez osoby posiadające te linki.
 
4.

Operator zastrzega sobie prawo do możliwości wysłania do Użytkowników w niezbędnych sytuacjach korespondencji e-mail. Operator nie przekaże adresów e-mail osobom trzecim w celu wykorzystania ich do wysyłki korespondencji e-mail lub w jakimkolwiek innym celu.
 
5.

Operator zastrzega sobie prawo do stosowania tzw. „ciasteczek” w celu gromadzenia informacji o czasie spędzonym na Serwisie, długości odwiedzin lub w celu spersonalizowania Serwisu dla potrzeb Użytkownika. „Ciasteczko” jest plikiem zamieszczanym przez Serwis na twardym dysku komputera Użytkownika pozwalającym na jego późniejszą identyfikację. „Ciasteczka” przechowują wyłącznie te informacje, które Użytkownik sam podał korzystając z Serwisu, takie jak nazwa Użytkownika, nazwa firmy, nazwa domeny, numer identyfikacyjny Użytkownika. Użytkownik ma prawo w każdej chwili do wyłączenia możliwości tworzenia „ciasteczek” poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, jednakże może to spowodować nieprawidłowe wyświetlanie i działanie Serwisu.

"Ciasteczka" wykorzystywane są do:

- dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
- analiz i badań oraz audytu oglądalności, w tym gromadzenia ogólnych i anonimowych danych statycznych w celu tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych taki jak Google Analytics;
- świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika (remarketing) z wykorzystaniem narzędzi analitycznych Google Adwords;
- świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika;
 
6.

Serwis korzysta z adresu IP Użytkownika w celach bieżącej obsługi Serwisu, a także w sytuacjach ewentualnych problemów z serwerem.
 
7.

Wszystkie usługi oferowane przez Operatora są regulowane przez aktualnie obowiązujący Regulamin.
 
8.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu do podanych podczas rejestracji danych osobowych oraz do ich poprawy, a także prawo do żądania natychmiastowego zaprzestania ich przetwarzania i przechowywania przez Operatora. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez Operatora danych rejestracyjnych powoduje usunięcie tych danych z bazy danych oraz likwidację konta Użytkownika. W sytuacji takiej dalsze korzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest niemożliwe i wymaga ponownej rejestracji. Żądając zaprzestania przechowywania swoich danych na Serwisie, Użytkownik akceptuje fakt natychmiastowego zaprzestania możliwości korzystania z wyników dotychczas przeprowadzonych przez Użytkownika Testów Indywidualnych oraz Zespołowych i bierze za ten fakt całkowitą odpowiedzialność.
 
9.

Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany te nie mogą dotyczyć wprowadzenia zapisów umożliwiających udostępnianie osobom trzecim jakichkolwiek informacji dotyczących danych rejestracyjnych Użytkowników.

10.

Każdego Użytkownika obowiązuje aktualna Polityka Prywatności oraz Regulamin.